Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Procesní analýza neziskového subjektu
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
5
Proposed by: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Summary:
Na základě výsledků plynoucích z procesní analýzy neziskového subjektu identifikovat bariéry a příležitosti organizace a navrhnout relevantní opatření.

informace
There are no limitations of the topic