Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Procesní analýza neziskového subjektu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Na základě výsledků plynoucích z procesní analýzy neziskového subjektu identifikovat bariéry a příležitosti organizace a navrhnout relevantní opatření.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení