Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Framework pro automatizované testování nástrojů pro detekci plagiátorství
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Abstrakt: Na trhu je veřejně dostupných mnoho nástrojů pro detekci plagiátorství. V některých zemích existují rovněž národní řešení (např. Slovensko, Slovinsko, částečně i Česko). Akademickou komunitu na celém světě zajímá otázka: Který z nich je nejlepší? Pod hlavičkou European Network for Academic Integrity se připravuje pravidelné standardizované testování těchto nástrojů. To bude zahrnovat odeslání desítek či stovek dokuemntů a vyhodnocení výsledků. Čím větší část práce bude automatizována, tím lépe. Úkolem studentů, kteří se na tomto tématu budou podílet, tak bude návrh a implementace frameworku pro podporu tohoto testování. Konkrétně se bude jednat o automatické generování testovacích dokumentů zahrnující technické skrývání plagiátorství, záměnu synonym, strojový překlad a další metody. Dále automatizované nahrávání dokumentů s využitím API jednotlivých systémů, stažení výsledků a jejich srovnání se správnými daty. Nakonec pak vyhodnocení úspěšnosti s použitím standardních metrik (recall, precision, granularity). Jedná se o komplexní úkol, u kterého se očekává týmová spolupráce nebo implementace pouze části popsaného systému.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-II Inženýrská informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.