Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Intrinsic Plagiairsm Detection
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Abstrakt:
There are two approaches to plagiarism detection. Extrinsic plagiarism detection looks for similarities across different documents, intrinsic plagiarism detection looks for dissimilarities within one document. Crucial presumption is that different authors have different style of writing, which allows their identification. Given suspicious document, the goal is to identify passages with different (stylometric) characteristic. Given the set of these passages, the next goal is to group them by authorship. The task of the student will be to identify prospective stylometric features, implement intrinsic plagiarism detector and test it on PAN corpus. Outperforming contesters in PAN competition is welcome, but not necessary :-) The thesis can be elaborated in Czech or English.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-II Inženýrská informatika
N-SIA System Engineering and Informatics

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.