Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Technologie pro úpravu bioplynu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Abstrakt: V rámci práce provede student rešerši současného stavu poznání v oblasti úpravy bioplynu. Hlavním bodem zájmu budou technologie pro odstraňování sirovodíku, oxidu uhličitého, vlhkosti. Akcentovány budou technologie pro výrobu čistého metanu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia