Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě Arduino
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Arduino je název malého jednodeskového počítače založeného na mikrokontrolerech ATmega, jedná se o otevřenou platformu s grafickým vývojovým prostředím. Počítač může efektivně ovládat množství různých senzorů a zaznamenávat měřená data. Projekt Arduino je od svého počátku volně dostupný (open-source) všem uživatelům, kteří jej chtějí používat a/nebo vylepšovat, což jej předurčuje mimo jiné pro vývoj potřebných komponent v laboratorní praxi. Cílem diplomové práce je návrh a následné sestavení analyzátoru oxidu uhličitého za použité platformy Arduino. Komunikace s analyzátorem bude prováděna pomocí standardu Bluetooth, tak aby mohlo být Arduino. Součástí práce je návrh komunikačního protokolu a implementace programového vybavení pro Arduino. Z tohoto důvodu je práce vhodná pouze pro zájemce s alespoň základní znalostí programování v jazyce C++ nebo použitelného ekvivalentu.(!!!). Výsledkem práce bude terénní analyzátor CO2 použitelný např. pro analýzu skládkového plynu, spalin apod.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia