Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je identifikovat a vyhodnotit, jakým způsobem strategické plány MAS reflektují ekosystémové služby a jak je podporují.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení