Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je identifikovat a vyhodnotit, jakým způsobem strategické plány MAS reflektují ekosystémové služby a jak je podporují.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení