Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je identifikovat a vyhodnotit, jakým způsobem strategické plány MAS reflektují ekosystémové služby a jak je podporují.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení