Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je identifikovat ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst (cca 5 - 10, dle velikosti)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení