Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je identifikovat ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst (cca 5 - 10, dle velikosti)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení