Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Spiritualita brněnských Anonymních alkoholiků
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Abstrakt: Hypotéza: Spiritualita významně ovlivňuje efektivitu léčby alkoholismu. Metody: dotazník, hloubkové rozhovory. Termín odevzdání: LS 2018/19.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení