Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Spiritualita brněnských Anonymních alkoholiků
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Hypotéza: Spiritualita významně ovlivňuje efektivitu léčby alkoholismu. Metody: dotazník, hloubkové rozhovory. Termín odevzdání: LS 2018/19.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení