Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení rentability a obchodní strategii společnosti Třinecké železárny a.s
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit rentabilitu a obchodní strategii podniku Třinecké železárny, a.s. za období 2012 až 2016, na základě výstupu z provedené finanční a strategické analýzy a následně porovnat s ostatními podniky v odvětví a stanovit doporučení pro její zlepšení.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení