Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Práce se zaměřuje na problémy žáků SOŠ v ústavní výchově. Také se zabývá bariérami žáků, kteří jsou z dětských domovů, diagnostických ústavů a výchovných ústavů. Práce je více orientovaná na dětské domovy, a také na to jak se do ústavu žáci dostali, jaký to má dopad na jejich vzdělávání. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části student postupně vymezí pojmy, jako ústavní výchova, osobnost žáka, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný a diagnostický ústav. V praktické části práce se pak student pomocí kvalitativního šetření (metodou rozhovorů) pokusí objasnit problémy žáků SOŠ v dětském domově.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.