Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na problémy žáků SOŠ v ústavní výchově. Také se zabývá bariérami žáků, kteří jsou z dětských domovů, diagnostických ústavů a výchovných ústavů. Práce je více orientovaná na dětské domovy, a také na to jak se do ústavu žáci dostali, jaký to má dopad na jejich vzdělávání. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části student postupně vymezí pojmy, jako ústavní výchova, osobnost žáka, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný a diagnostický ústav. V praktické části práce se pak student pomocí kvalitativního šetření (metodou rozhovorů) pokusí objasnit problémy žáků SOŠ v dětském domově.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.