Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Práce se zaměřuje na problémy žáků SOŠ v ústavní výchově. Také se zabývá bariérami žáků, kteří jsou z dětských domovů, diagnostických ústavů a výchovných ústavů. Práce je více orientovaná na dětské domovy, a také na to jak se do ústavu žáci dostali, jaký to má dopad na jejich vzdělávání. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části student postupně vymezí pojmy, jako ústavní výchova, osobnost žáka, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný a diagnostický ústav. V praktické části práce se pak student pomocí kvalitativního šetření (metodou rozhovorů) pokusí objasnit problémy žáků SOŠ v dětském domově.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.