Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Stavba a vlastnosti dřeva smrku (buku, dubu) ovlivněného environmentalními stresory, zejména suchem.
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Horáček
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 3
Proposed by: prof. Dr. Ing. Petr Horáček
Summary: Globální klimatická změna navozuje u dřevin různou měrou aklimaci. Ta spočívá mj. ve změně stavby dřeva v důsledku vypořádávání protichůdných funkcí dřeva - vodivé a mechanické. Zajištění hydraulické efektivity při současné bezpečnosti dřeva vůči kavitaci a implozi buněčných stěn vede nutně ke změněné stavbě elementů dřeva a chemického složení buněčných stěn. Konečným důsledkem je změna mechanických vlastností dřeva, která spočívá v předpokládaných modifikacích stavby dřeva - změna podílu jarního a letního dřeva, změna podílu rozměru buněk a tloušťek buněčných stěn, změna délem buněk, změna hustoty dřeva a pod. Cílem práce je stanovit retrospektivně stavbu a vlastnosti dřeva modelových dřevin v jednotlivých letokruzích od roku 1960 po současnost. Na základě klimatických modelů následně predikovat vývoj těchto parametrů v budoucnu.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-WE Wood-Working EngineeringD-WE-WBT Wood Processing and Timber Technology
D-BOTA BotanyD-BOTA-FOPHY Forest Phytology