Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Summary:
Práce bude zaměřena na žáka se zdravotním znevýhodněním na SOŠ a SOU. Student provede analýzu odborných zdrojů, věnujících se této problematice.Součástí práce bude průzkum zaměřený na žáka se zdravotním znevýhodněním. Výstupem mohou být doporučení pro praxi.

There are no limitations of the topic