Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude zaměřena na žáka se zdravotním znevýhodněním na SOŠ a SOU. Student provede analýzu odborných zdrojů, věnujících se této problematice.Součástí práce bude průzkum zaměřený na žáka se zdravotním znevýhodněním. Výstupem mohou být doporučení pro praxi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení