Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude zaměřena na žáka se zdravotním znevýhodněním na SOŠ a SOU. Student provede analýzu odborných zdrojů, věnujících se této problematice.Součástí práce bude průzkum zaměřený na žáka se zdravotním znevýhodněním. Výstupem mohou být doporučení pro praxi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení