Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Práce bude zaměřena na žáka se zdravotním znevýhodněním na SOŠ a SOU. Student provede analýzu odborných zdrojů, věnujících se této problematice.Součástí práce bude průzkum zaměřený na žáka se zdravotním znevýhodněním. Výstupem mohou být doporučení pro praxi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia