Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Téma je zaměřeno na specifika učebních úloh ve výuce praktického vyučování daného oboru jako prostředek aktivizace žáků. Pozornost je třeba věnovat úkolům v rámci cvičných, užitkových a produktivních prací v rámci jednotlivých fází praktické odborné přípravy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.