Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Půdní organická hmota na vybraných lokalitách ŠLP Ml Křtiny
State of topic: approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Summary: Půdní organická hmota je součástí koloběhu uhlíku a právě uhlík vázaný v lesních ekosystémech hraje často významnou roli v ekologické stabilitě lesního půdního prostředí. Cílem disertační práce je sledovat vliv odlišných faktorů na kvalitu a kvantitu půdní organické hmoty (humusová forma, Corg., Cox atd.). Lokality budou vybrány na základě různé druhové skladby, různého lesnického hospodaření, různých stanovištních podmínek (např. nadmořská výška, podloží, svah) na území ŠLP Ml Křtiny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-LAND Landscape EngineeringD-LAND-FECOL Forest Ecology