Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Ekonomický dopad outsourcingu funkcie Load Control na letiská a letecké spoločnosti
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Abstrakt: Funkcia Load Control predstavuje základný pilier pozemnej obsluhy lietadiel. V spolupráci s dispečingom slúži ako koordinačný a kontrolný orgán pozemnej obsluhy a nakládky lietadiel na letisku. Moderná letecká legislatíva a moderné informačné systémy a technológie umožňujú pristupovať k tejto funkcii aj odlišným spôsobom. V súčasnej dobe je novým trendom vytváranie jednotných celosvetovo pôsobiacich centier pre funkcie typu Load Control - tzv. Centralizovaný Load Control (CLC). Znakom aktuálnosti je aj vytvorenie leteckej legislatívy a procesov ktoré takýto presun z lokálneho na centralizovaný Load Control umožňujú. Cieľom dizertačnej práce bude posúdenie efektívnosti zmeny prístupu pre letiská a pre leteckých dopravcov z ekonomického hľadiska a navrhnúť čo najefektívnejší vzor spolupráce medzi leteckými podnikmi a centrami CLC.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku