Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Ekonomický dopad outsourcingu funkcie Load Control na letiská a letecké spoločnosti
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Abstrakt:
Funkcia Load Control predstavuje základný pilier pozemnej obsluhy lietadiel. V spolupráci s dispečingom slúži ako koordinačný a kontrolný orgán pozemnej obsluhy a nakládky lietadiel na letisku. Moderná letecká legislatíva a moderné informačné systémy a technológie umožňujú pristupovať k tejto funkcii aj odlišným spôsobom. V súčasnej dobe je novým trendom vytváranie jednotných celosvetovo pôsobiacich centier pre funkcie typu Load Control - tzv. Centralizovaný Load Control (CLC). Znakom aktuálnosti je aj vytvorenie leteckej legislatívy a procesov ktoré takýto presun z lokálneho na centralizovaný Load Control umožňujú. Cieľom dizertačnej práce bude posúdenie efektívnosti zmeny prístupu pre letiská a pre leteckých dopravcov z ekonomického hľadiska a navrhnúť čo najefektívnejší vzor spolupráce medzi leteckými podnikmi a centrami CLC.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EM Ekonomika a management
D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku