Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rizikové chování na střední odborné škole
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Téma bakalářské práce se bude soustředit na oblast rizikového chování na středních odborných školách. Student na základě odborné literatury a vlastního průzkumného šetření zpracuje text souvisejí s dílčí problematikou z oblasti rizikového chování na středních odborných školách. Konkrétní metodologický postup při řešení průzkumného šetření bude konzultován osobně s vedoucím práce.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.