Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Rizikové chování na střední odborné škole
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Abstrakt: Téma bakalářské práce se bude soustředit na oblast rizikového chování na středních odborných školách. Student na základě odborné literatury a vlastního průzkumného šetření zpracuje text souvisejí s dílčí problematikou z oblasti rizikového chování na středních odborných školách. Konkrétní metodologický postup při řešení průzkumného šetření bude konzultován osobně s vedoucím práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.