Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Finanční řízení a rozpočetnictví nepodnikatelských subjektů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se zaměří na využití nástrojů finančního řízení firem v subjektech, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Tyto nepodnikatelské subjekty musí sledovat svou výkonnost a účelnost vynakládaných finančním prostředků. S tímto cílem musí správně sestavovat své rozpočty a vytvářet odpovídající vnitropodnikové směrnice, tak aby bylo dosahováno cílů subjektu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EM Ekonomika a management
D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku