Prehľad vypísaných tém - Lesnická a dřevařská fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Forest birds – indicator species of forest habitat quality
Stav témy: schválené (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekologie lesa - LDF
Max. počet študentov:2
Navrhol:
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
Abstrakt: Birds are important components of forest ecosystems. Good knowledge of bird communities in European forests enable to applying of bird species as bio-indicators of forest habitat quality. The topic of thesis will be field quantitative research of forest bird community and assessment of birds as bio-indicators of forest habitat quality. Method of bird field census will be based on ornithological transect or nest territories mapping. Qualitative characteristics of forest habitats will be fragmentation rate, heterogeneity and edge effects.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa
D-KRAJ Krajinné inženýrství
-- neobmedzené --