Přehled vypsaných témat - Lesnická a dřevařská fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Forest birds – indicator species of forest habitat quality
Stav tématu:
schváleno (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
Abstrakt:
Birds are important components of forest ecosystems. Good knowledge of bird communities in European forests enable to applying of bird species as bio-indicators of forest habitat quality. The topic of thesis will be field quantitative research of forest bird community and assessment of birds as bio-indicators of forest habitat quality. Method of bird field census will be based on ornithological transect or nest territories mapping. Qualitative characteristics of forest habitats will be fragmentation rate, heterogeneity and edge effects.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa
D-KRAJ Krajinné inženýrství
-- neomezeno --