Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Summary: V práci sa študent zameria na charakterizovanie stresu a stresorov, tiež v teoretickej časti definuje stresory a zvládanie stresu (copingové stratégie). V praktickej časti následne študent popíše žiakmi najčastejšie vnímané stresory na strednej odbornej škole a stratégie zvládania stresu, ktoré žiaci najčastejšie využívajú. Prácu je tiež možné zamerať na pedagógov a zisťovať ich postoj k stresu a techniky zvládania.

There are no limitations of the topic