Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
V práci sa študent zameria na charakterizovanie stresu a stresorov, tiež v teoretickej časti definuje stresory a zvládanie stresu (copingové stratégie). V praktickej časti následne študent popíše žiakmi najčastejšie vnímané stresory na strednej odbornej škole a stratégie zvládania stresu, ktoré žiaci najčastejšie využívajú. Prácu je tiež možné zamerať na pedagógov a zisťovať ich postoj k stresu a techniky zvládania.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení