Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Každá škola by se měla snažit o rozvíjení spolupráce se sociálními partnery – tedy s představiteli obce či regionu, kde působí, se zaměstnavateli a dalšími místními institucemi, s rodiči žáků atd. Pro školy odborné je ale specifická spolupráce s firmami. Intenzivní a oboustranná spolupráce středních oborných škol (učilišť) a podniků při výchově a vzdělávání má v České republice dlouholetou tradici a bezesporu přispívá k vyšší kvalitě odborného vzdělávání. V rámci bakalářské práce je možné zpracovat toto téma na základě reálné situace, případové studie nebo ideálního modelu konkrétního dlouhodobého vztahu střední školy a firmy v různých aspektech. Student se přitom může zaměřit na odbornou oblast, v níž má vzdělání nebo praxi, případně osobní zkušenosti.

There are no limitations of the topic