Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Každá škola by se měla snažit o rozvíjení spolupráce se sociálními partnery – tedy s představiteli obce či regionu, kde působí, se zaměstnavateli a dalšími místními institucemi, s rodiči žáků atd. Pro školy odborné je ale specifická spolupráce s firmami. Intenzivní a oboustranná spolupráce středních oborných škol (učilišť) a podniků při výchově a vzdělávání má v České republice dlouholetou tradici a bezesporu přispívá k vyšší kvalitě odborného vzdělávání. V rámci bakalářské práce je možné zpracovat toto téma na základě reálné situace, případové studie nebo ideálního modelu konkrétního dlouhodobého vztahu střední školy a firmy v různých aspektech. Student se přitom může zaměřit na odbornou oblast, v níž má vzdělání nebo praxi, případně osobní zkušenosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení