Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Pedagogická evaluace je zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, fungování, efektivnost škol, částí nebo celku vzdělávacího systému. Student se může v rámci zpracování práce a po dohodě s vedoucím zaměřit na vybrané aspekty vnitřní evaluace školy např. na evaluaci edukačního prostředí, reálné výuky, vzdělávacích výsledků (srovnání vědomostí a dovedností žáků).

informace
There are no limitations of the topic