Summary of topics offered - Department of Social Science (ILE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students: --
Proposed by: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Summary: Pedagogická evaluace je zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, fungování, efektivnost škol, částí nebo celku vzdělávacího systému. Student se může v rámci zpracování práce a po dohodě s vedoucím zaměřit na vybrané aspekty vnitřní evaluace školy např. na evaluaci edukačního prostředí, reálné výuky, vzdělávacích výsledků (srovnání vědomostí a dovedností žáků).

There are no limitations of the topic