Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Motivace pro další vzdělávání je u dospělých osob - a učitelé nejsou výjimkou, převážně utilitární. To znamená, že dospělý jedinec musí získat konkrétní užitek, např. získání kvalifikace nebo aktuálních poznatků nezbytných pro lepší výkon profese. Dospělí mají silnější vnitřní motivaci a dlouhodobě vnitřní cíle, čímž se odlišují od věkové kategorie žáků. Z toho vyplývají vysoká očekávání od vzdělávání. Demotivačně např. působí, jestliže další vzdělávání je dáno dospělému za povinnost (nařízeno). Výhodnější je podmínění účasti nějakým stimulem (kariérní postup, platové zařazení, vyslání do zahraničí apod.). Co tedy motivuje nebo naopak demotivuje v současné době učitele odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání? Odpověď na tuto otázku může hledat student při zpracování bakalářské práce.

There are no limitations of the topic