Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Motivace pro další vzdělávání je u dospělých osob - a učitelé nejsou výjimkou, převážně utilitární. To znamená, že dospělý jedinec musí získat konkrétní užitek, např. získání kvalifikace nebo aktuálních poznatků nezbytných pro lepší výkon profese. Dospělí mají silnější vnitřní motivaci a dlouhodobě vnitřní cíle, čímž se odlišují od věkové kategorie žáků. Z toho vyplývají vysoká očekávání od vzdělávání. Demotivačně např. působí, jestliže další vzdělávání je dáno dospělému za povinnost (nařízeno). Výhodnější je podmínění účasti nějakým stimulem (kariérní postup, platové zařazení, vyslání do zahraničí apod.). Co tedy motivuje nebo naopak demotivuje v současné době učitele odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání? Odpověď na tuto otázku může hledat student při zpracování bakalářské práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení