Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Motivace pro další vzdělávání je u dospělých osob - a učitelé nejsou výjimkou, převážně utilitární. To znamená, že dospělý jedinec musí získat konkrétní užitek, např. získání kvalifikace nebo aktuálních poznatků nezbytných pro lepší výkon profese. Dospělí mají silnější vnitřní motivaci a dlouhodobě vnitřní cíle, čímž se odlišují od věkové kategorie žáků. Z toho vyplývají vysoká očekávání od vzdělávání. Demotivačně např. působí, jestliže další vzdělávání je dáno dospělému za povinnost (nařízeno). Výhodnější je podmínění účasti nějakým stimulem (kariérní postup, platové zařazení, vyslání do zahraničí apod.). Co tedy motivuje nebo naopak demotivuje v současné době učitele odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání? Odpověď na tuto otázku může hledat student při zpracování bakalářské práce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia