Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Využití kvantilové regrese při analýze rozdělení příjmů a spotřebních výdajů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Kandidát provede odhady podmíněných středních hodnot a významných kvantilů (kvintilů, decilů apod.) z podmíněných rozdělení příjmů a spotřebních výdajů na základě dat získaných z výběrových šetření ČSÚ. Na základě informací z modelů kvantilové (neparametrické) regrese provede identifikaci rizikových skupin zasažených chudobou a provede komplexní analýzu podmíněných rozdělení daných úrovněmi vysvětlujících veličin. V rámci použitých statistických metod student porovná parametrické a neparametrické přístupy při řešení problematiky. Ze zdrojů literatury student využije mj. metody popsané v učebnici R. Koenkera: Quantile regression (Cambridge Press).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku-- nezadáno --