Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Dopady cenové volatility komodit na makroekonomické ukazatele zemí komodity vyvážející
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Pomocí ekonometrických metod kandidát kvantitativně vyhodnotí dopady fluktuací v cenách důležitých vývozních komodit na makroekonomické ukazatele zemí, jejichž ekonomika je významně závislá na exportu těchto komodit (Rusko, Norsko, Brazílie, Kanada, Austrálie, Irán, Saudská arábie, apod.). Důsledky budou vyhodnoceny zejména u hospodářského růstu, měnového kurzu, cenové stability, míry nezaměstnanosti, celkového zadlužení, přímých zahraničních investic a platební bilance. Ze zdrojů student využije mj. metody popsané v monografiích W.H. Greena (2012), Lutkepohla (2007) a Kmenty (1997).
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management