Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Interaktivní mapa investičních akcí
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt:
Pomocí prostředků počítačové grafiky vytvořit interaktivní mapu katastrální části Brno-Medlánky zaměřenou na prezentaci již realizovaných, současných i plánovaných investičních akcí. Vytvořená mapa se bude vztahovat ke zvolenému časovému období a vhodnou formou poskytovat občanům podrobnější informace o investiční akci pro zvolenou oblast (např. co bylo cílem, kolik to stálo, kdo zakázku realizoval, jak dlouho trvala atd.). Vytvořenou mapu doplnit o interakce s uživatelem a umístit na webové stránky úřadu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.