Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Interaktivní 3D model úřadu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Ve zvoleném nástroji zhotovit 3D model areálu Úřadu městské části Brno-Medlánky (příp. i jeho okolí) určený pro prezentaci ve webovém prohlížeči. Model doplnit o interakce, které by uživateli umožnily měnit zobrazení, transformovat model (zejména rotovat) a dekomponovat na jednotlivá podlaží. V rámci podlaží pak každou místnost doplnit proklikem na adekvátní osobu s fotografií a kontaktními údaji. Vytvořený model pak umístit na webovou stránku úřadu tak, aby byl responzivní. Student dostane maximální podporu v podobě osobních konzultací, obdrží nezbytné podklady (např. plány podlaží) a další potřebnou součinnost ze strany pracovníků úřadu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.