Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Interaktivní 3D model kulturního zařízení
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Prostředky počítačové grafiky a webových technologií vytvořit 3D model areálu kulturního zařízení pro Úřad městské části Brno-Medlánky. Zhotovený model doplnit ovládacími prvky, které umožní např. rotaci modelu v prostředí webového prohlížeče, dekompozici modelu na dílčí části s proklikem na technické parametry, fotografie, či panoramatickou prezentaci prostoru. Vytvořený model pak umístit na webovou stránku úřadu tak, aby byl responzivní. Student dostane maximální podporu v podobě osobních konzultací, obdrží nezbytné podklady (např. plány podlaží) a další potřebnou součinnost ze strany pracovníků úřadu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-SE System engineering and informatics
B-SE-EI Economic informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.