Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Summary: Učitelské vzdělávání má obecně dvě fáze. První fází je profesní příprava – studium (pregraduální, přípravné vzdělávání na vysoké škole), v druhé fázi procházejí učitelé různými formami dalšího vzdělávání. Této druhé fázi se také říká profesní rozvoj. Další vzdělávání souvisí jak s rozvojem profesní dráhy samotného učitele, tak s rozvojem školy. Další vzdělávání pomáhá učitelům přizpůsobit se aktuálním podmínkám a potřebám, má význam při počátečních fázích vstupu do profese, vytváří potřebu vzdělávání se a sebevzdělávání ve smyslu sebereflexe, rozvíjí učitelské kompetence v průběhu profesionálního rozvoje. Je důležité, aby učitelé neztratili svoji odbornost, aby se permanentně vzdělávali, inovovali svoje poznatky studiem pedagogické vědy i odborných poznatků. Bakalářská práce může být v tomto ohledu zaměřena na aspekty zmíněného profesního rozvoje jako např. na možnosti a způsoby, jakými se může učitel odborných předmětů v současnosti rozvíjet, na vnější i vnitřní motivaci k dalšímu vzdělávání, na okolnosti bránící mu k dalšímu vzdělávání apod. Přitom lze po dohodě s vedoucím práce využít pestrou škálu metodologických přístupů.

There are no limitations of the topic