Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Analýza image střední odborné školy
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:--
Proposed by: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Summary:
Pozitivní image organizace, v našem případě střední školy, ovlivňuje chování žáků, rodičů občanů (klientů) i veřejnosti k dané organizaci a zájem o ni a její vzdělávací nabídku. Cílem budoucí bakalářské práce je analyzovat obsah image vybrané střední školy ve vztahu k její strategii a cílům a případně navrhnout potřebné změny obsahu image. V rámci zpracování student postupně prostuduje teoretické poznatky k tématu, stanoví silné a slabé stránky obsahu image střední školy, identifikuje obsah žádoucí image střední školy a následně na základě empirických dat provede srovnání současného image s žádoucím. Výsledkem práce pak bude návrh potřebných změn a možný postup jejich dosažení.

informaceThere are no limitations of the topic