Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Vzdělávací instituce se snaží poskytovat svým studentům a dalším zákazníkům hodnotné služby - plnit jejich přání a potřeby. Většina základních, středních i vysokých škol dnes využívá škálu marketingových nástrojů, aby zapůsobila na svoji cílovou skupinu i šriší okolí. Marketingový mix je souhrn nástrojů, pro který se v teorii marketingu ujalo označení „4P“ vycházející z anglických názvů – product (produkt), price (cena), place (místo – distribuce), promotion (propagace – komunikace). Ve školství můžeme mezi tyto 4P zahrnout ještě jedno důležité „P“ (lidé). Někteří autoři uvádějí až 8P. V rámci bakalářské práce je možné popsat aplikaci marketingového mixu vybrané střední odborné školy a navrhnout případné možnosti jeho inovace. Je přitom možné využít jak kvalitativní tak kvantitativní metodologie.

informace
There are no limitations of the topic