Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Téma bakalářské práce nabízí možnost zpracovat přehled nabídky programů dalšího vzdělávání, které v současné době nabízejí střední odborné školy v rámci center celoživotního učení ať už v oblasti zájmové nebo profesní. V práci je možné se zaměřit explicitně na vybranou školu jako příklad dobré praxe nebo zmapovat (a prozkoumat) nabídku těchto vzdělávacích produktů např. v Brně, Jihomoravském kraji nebo jiné lokalitě. Volba metod bude odpovídat konkrétnímu cíli – obecně půjde v tomto případě o kvantitativní (deskriptivní) přístup, obsahovou analýzu dokumentů (desktop research) apod.

informace
There are no limitations of the topic