Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
Téma bakalářské práce nabízí možnost zpracovat přehled nabídky programů dalšího vzdělávání, které v současné době nabízejí střední odborné školy v rámci center celoživotního učení ať už v oblasti zájmové nebo profesní. V práci je možné se zaměřit explicitně na vybranou školu jako příklad dobré praxe nebo zmapovat (a prozkoumat) nabídku těchto vzdělávacích produktů např. v Brně, Jihomoravském kraji nebo jiné lokalitě. Volba metod bude odpovídat konkrétnímu cíli – obecně půjde v tomto případě o kvantitativní (deskriptivní) přístup, obsahovou analýzu dokumentů (desktop research) apod.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení