Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Ceslospolečenské dopady podvodně získaných kvalifikací
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Abstrakt:
Podvodně získané kvalifikace jsou velkým problém po celém světě. Jsou např. známy případy tragických úmrtí zapříčiněných lékaři s falešným diplomem (a bez příslušných znalostí). Cílem práce je vytvořit ucelenou sbírku případových studií ilustrující tento problém a jeho závažnost. Případové studia by následně mohly být využívány pro prevenci a vzdělání v oblasti akademické etiky.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EMAJ Economics and Management
B-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.