Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Budoucnost příjmů rozpočtu Evropské unie.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je posoudit možnosti skladby příjmů rozpočtu EU včetně návrhu a kvantifikace nových vlastních příjmů rozpočtu EU.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení