Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv makroekonomických ukazatelů na rozhodování firmy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Mezi klíčové ukazatele, které ovlivňují rozhodování firem, patří také makroekonomické faktory. Cílem práce bude zhodnotit vliv makroekonomických ukazatelů na rozhodování vybrané firmy. Předpokladem pro zpracování práce je spolupráce s firmou, pro kterou bude vliv makroekonomických faktorů hodnocen.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.