Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vliv makroekonomických ukazatelů na rozhodování firmy
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
Abstrakt: Mezi klíčové ukazatele, které ovlivňují rozhodování firem, patří také makroekonomické faktory. Cílem práce bude zhodnotit vliv makroekonomických ukazatelů na rozhodování vybrané firmy. Předpokladem pro zpracování práce je spolupráce s firmou, pro kterou bude vliv makroekonomických faktorů hodnocen.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a management-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.