Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Platební podmínky
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Abstrakt:
Cílem je vyhodnotit platební kázeň mezi podniky sekundární sféry NH. Jako předpokladu pozitivního ovlivnění cash flow kupujícího podniku.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení