Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Platební podmínky
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Abstrakt: Cílem je vyhodnotit platební kázeň mezi podniky sekundární sféry NH. Jako předpokladu pozitivního ovlivnění cash flow kupujícího podniku.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení